بخێرهاتی

ئەڤە ژ باشترین وان مالپەرانە یێ کۆ تە فێری زمانین پرۆگرامینگێ دکەن برێکا یاریان هوین ژ دشێن برێکەکا ساناهی خۆفێر بکەن و دێ زەوقێ هەوە ژی گەل لێدەت و ژێ بێزار نابن ژ بکارئینان وێئەڤەژی ئێک ژ وان باشترین مالپەرانە یی کۆ دێ فێری زمانێن پۆرگرامینگێ بی برێکا یاریان

سایتێ CssGridGardenهەڤالان ئەز گەلەک درێژ ناکەم و گەلەک نڤیسێنی ناکەمە تێدا دا لبەر هەوە ئالۆز نەبیت ئیک راست دێ سایتان دانمە خوارێ ئەوێن ماین هەمی ژی ژێدەرێن جوراوجورن وەک یێن سەری :