بخێرهاتی

دەمێ تە خۆ پێشڤە بر و تە زانی کۆ شیانێن تە گەلەک دباشن ڤێجا تۆ دشێی بهێیە ڤێرێ و دەلیڤێن کاری دەست خۆڤە بینی لڤێرێ خەلک لسەرانسەری هەمی جیهانێ ئەو تشتێن وان بڤێت بەلاڤ دکەن و تۆ دشێی بۆ وان چێکەی بەرامبەری کۆژمەکێ پارەی.