بخێرهاتی

ئەڤ ژێدەرێن من بۆ هەوە لخوارێ داناین هەما تە مالپەر چێکر 1000000000% تۆ دێ پێتڤی بیێ ئەوژی دەمێ مالپەرەکێ چێدکەی پێتڤی یە تۆ هوستەکێ بۆ دابین کەی هۆست ژی بۆ هندێ یە داکۆ مالپەرێ تە لسەر ئینتەرنێتێ بهێتە بەلاڤ کرن و خەلک هەمی ببینیت و ئەڤێن من بۆ هەوە داناین هەمی ژی د بێ بەرامبەرن.